Phạm Tiến Dũng

Phạm Tiến Dũng

Phạm Tiến Dũng là doanh nhân, nhà đào tạo, diễn giả truyền cảm hứng về phát triển con người, xây dựng hệ thống và đào tạo đội nhóm. Ông còn được biết đến là học trò suất sắc của luật sư - diễn giả Phạm Thành Long. Trong 3 năm qua, ông đã đồng hành cùng diễn giả Phạm Thành Long tổ chức hàng trăm chương trình, giúp đỡ cho hơn 10000 người có sự thay đổi đột phá trong cuộc sống và công việc kinh doanh
Page 1 of 4 124