fbpx

Hành Trình Leadership – Hành Trình Sống để Lãnh Đạo | Phạm Tiến Dũng

Phạm Tiến Dũng

“Hành trình lãnh đạo không bao giờ kết thúc, sự kiên nhẫn, đoàn kết và trao đổi kiến thức là chìa khoá giúp chúng ta tiến xa hơn trong cuộc hành trình” – Phạm Tiến Dũng. Điều này đã được minh chứng một lần nữa trong sự kiện LT Mission lần thứ 17 của BNI vùng Hà Nội 6, diễn ra từ ngày 29/09 đến 01/10/2023 tại Buôn Mê Thuột. Với hơn 500 thành viên tham dự, sự kiện này không chỉ là một cơ hội để phát triển kinh doanh mà còn là một hành trình sống để lãnh đạo!

1. Đoàn kết  và Vượt Qua Mọi Thách Thức!

LT Mission lần thứ 17 đã làm rõ rằng lãnh đạo không chỉ tập trung vào việc phát triển cá nhân. Mà còn phải tập trung vào xây dựng sự đoàn kết của toàn tập thể. Tập thể Ban Lãnh Đạo và toàn thể Chapter đã cùng nhau xây dựng mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Đoàn kết là sức mạnh, và khi chúng ta hợp sức, chúng ta có khả năng vượt qua mọi khó khăn.

Phạm Tiến Dũng
Ban lãnh đạo vùng BNI Hà Nội 6 cùng tham dự chương trình LT Mission lần thứ 17

LT Mission đã giúp ban lãnh đạo chia sẻ kiến thức và tư duy đúng về BNI, đặc biệt là trong nhiệm kỳ mới. Việc này làm cho mọi người hiểu rõ hơn về mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức. Giúp họ cùng nhau hướng đến mục tiêu lớn hơn, và đặt ra những kế hoạch cụ thể để đạt được nó.

3. Trao Đổi Kinh Nghiệm và Không Ngừng Học Hỏi

Trong 3 phiên họp của chương trình, Ban Lãnh Đạo của 40 chapter đã ngồi lại với nhau để trao đổi kinh nghiệm. Việc này là cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người có kinh nghiệm và thành công trong lãnh đạo. Chúng ta không bao giờ ngừng học hỏi, và sự kiên nhẫn trong việc chia sẻ kiến thức sẽ đánh bại mọi thách thức.

Phạm Tiến Dũng

LT Mission đã thể hiện sự phong phú và luôn đổi mới về nội dung và cách thức tổ chức sự kiện. Điều này đã trang bị cho các hội viên công cụ, kiến thức và tư duy để điều hành chapter phát triển. Sự thay đổi và sáng tạo luôn là yếu tố quan trọng trong lãnh đạo.

5. Khả năng duy trì sự kết nối và tính liên tục

Không chỉ là một sự kiện tạm thời, LT Mission và các hoạt động khác của BNI vùng Hà Nội 6 đã giúp duy trì sự kết nối trong thời kỳ khó khăn. Điều này là quan trọng để đảm bảo tính liên tục trong việc phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Phạm Tiến Dũng, Giám đốc BNI khu vực Hoàn Kiếm, đã tự hào về thành tựu này và cam kết tiếp tục đóng góp vào sự thịnh vượng của cộng đồng BNI. Hành trình lãnh đạo không bao giờ kết thúc, và những bài học từ LT Mission lần thứ 17 là những đòn bẩy để chúng ta tiến xa hơn trong hành trình sống lãnh đạo của mình. Hãy luôn giữ lấy truyền thống đoàn kết, học hỏi , không ngừng sáng sáng tạo. Và bạn sẽ đạt được những mục tiêu đầy ý nghĩa trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Contact Me on Zalo